Brielse geschiedenis in artikelen

Een schenking aan het Brielse Merula weeshuis
FranÁois Pieter Gomar (†1752) legateert aan het Weeshuis te Brielle 56 duizend gulden.

Lees meer...
De Stadsomroepers van Den Briel
Een historisch overzicht van 1576 tot 1915

Lees meer...
De voorgeschiedenis van de HBS in Den Briel

Lees meer...
Op bedevaart naar Brielle tijdens de Eerste Wereldoorlog Traditiegetrouw werd Brielle ook
tijdens de mobilisatiejaren 1914-1918 druk bezocht door bedevaartgangers

Lees meer...
De eeuwenoude Prikkevest van Den Briel

Wat prikt er in de prikkevest? Prikken zijn geen waterplanten met stekels, maar aalachtige vissen die destijds hun natuurlijke habitat hadden in de huidige Prikkevest. De prikken dienden als aas voor de visvangst. Het toezicht over dit aas lag bij de aasgraaf. Zoals zal blijken, een unieke functie!

Lees meer...
De 1-april vereniging van 1897

De oprichting van de 1-april vereniging in 1897

Lees meer...
Koninklijk bezoek op Voorstraat 31
Met aantekeningen uit het oorlogsdagboek van Johan Been, toegelicht door Jenneke Groeneveld

Lees meer...
Hoe de Brielse plantage ontstond

Lees meer...
De wallen van Den Briel
De overdracht van de wallen van 't Rijk aan de gemeente Brielle

Lees meer...
De kou van het jaar 1740

Over de kou van het jaar 1740

Lees meer...
Catechismus voor de Brielse Zeevisserij

Zou er te Brielle niet een visserij opgericht kunnen worden?

Lees meer...
In naam van Oranje

Voor de viering van het 300-jarige Nationale herdenkingsfeest van de inneming van Den Briel 1572-1872 zijn massa's gedichten en liedjes geschreven. Een van die liedjes, In naam van Oranje, doe open de poort, is uitgegroeid tot een klassieker.

Lees meer...
Huwelijk Willem en Charlotte

Het huwelijksdiner van Willem van Oranje en Charlotte te Brielle

Lees meer...

Hollandse zeehelden

Hoe spelde Michiel de Ruijter zijn naam?
De admiraal die altijd zo goed de puntjes op de i kon zetten, had moeite met de puntjes op de ij van zijn eigen naam. Johan Been deed er onderzoek naar.

Lees meer...
De Royal Charles in Hellevoetsluis
Een Engels vlaggenschip als buit meegesleept naar de haven van Hellevoetsluis. En hoe de spiegel van het schip, met daarop het Engelse koningswapen van Charles II, in het Marine-magazijn te Hellevoetsluis terecht kwam.

Lees meer...
Een radiopraatje van Johan Been over Philip van Almonde

De meeste van onze geŽerde zeehelden zijn als scheepsjongen het zeegat uitgevaren. Op niet al te zachtzinnige wijze hadden zij in de Leeuwenkuil, zoals het matrozenverblijf aan boord heette, hun eerste lessen van de bootsman gekregen, en .....

Lees meer...

Bekende Briellenaren

De Brielse martelares Janneken Jans en de Munsterse Wederdopers

Lees meer...
Jan Egbert van Gorkum verdiende zijn sporen door hand- en spandiensten te verlenen tijdens de Slag bij Waterloo!

Lees meer...
Cholera 1866
Het is niet zo veel wat Been vertelt over de 19de-eeuwse epidemieŽn in Brielle, maar het maakt toch duidelijk dat de corona-epidemie van 2020 een paar voorgangers heeft gehad die minstens even vreselijk waren.

Lees meer...
Illustrators

Johan Been houdt zijn praatje, illustratoren maken het plaatje


Lees meer...
De Brielse familie Sinia
De familie Sinia woonde en werkte van 1879 tot 1899 in Brielle. Na de dood van de vader in 1899 verlieten zij Brielle. Twee van de kinderen ontwikkelden zich tot een gewaardeerd beeldend kunstenaar.

Lees meer...
Rochus Meeuwiszoon

Ons beeld van Rochus Meeuwiszoon door de eeuwen heen


Lees meer...
Bout

Een Briellenaar tussen de kannibalen en koppensnellers

Lees meer...

Verhalen voor de feestdagen

Winteravond vertellingen


Winteravond vertellingen

Verhalen met een autobiografische inslag en/of herinneringen aan het 19de eeuwse leven in Brielle. Samenvoeging van Sint Nicolaas-vertellingen en Winteravondvertellingen.
Winteravond vertellingen

Verhalen met een autobiografische inslag en/of herinneringen aan het 19de eeuwse leven in Brielle. Samenvoeging van Sint Nicolaas-vertellingen en Winteravondvertellingen.
Winteravond vertellingen

Verhalen met een autobiografische inslag en/of herinneringen aan het 19de eeuwse leven in Brielle. Samenvoeging van Sint Nicolaas-vertellingen en Winteravondvertellingen.

Kerstvertellingen


De Heilige Nacht

Het ťchte kerstverhaal, naverteld door Johan Been.

Lees meer...
Kerst Merulaweeshuis

Van een Brielse weesjongen die naar zee wilde

Lees meer...
Het zieke jongetje
..... Johan Been's herinneringen aan een voor hem bijna fatale ziekte

Lees meer...
Het meisje met de zwavelstokjes
Gedicht van Johan Been over het beroemde sprookje

Lees meer...
Het stokertje
Wolf, het Brielse stokertje van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij

Lees meer...
Gevangenen overboord!
Een verhaal uit Johan Beens eerste boekje met kerstverhalen

Lees meer...

Sint Nicolaas vertellingen

Sint Nicolaas
Drie Sint-Nicolaas-vertellingen en een historisch verhaal dat zich afspeelt ten tijde van de Eerste Engelse zeeoorlog (1652-1654)

Sint Nicolaas

Een Sinterklaasgedicht uit de tijd toen Sinterklaas zich nog een 'zwarten knecht' kon veroorloven.


Lees meer...

Paas en Pinkster vertellingen

Paaseieren
Het titel verhaal speelt zich af in Den Briel rondom het jaar 1572. Het tweede verhaal 'Engel' begin 20e eeuw, en gaat over een (b)engel en zijn contacten met de Heilsoldaten.

Van Paschen tot Pinksteren


Diversen

Luther

Onbevangen vroeg Been zich af, op welke manier en onder welke weersomstandigheden Luther zijn stellingen op de bekende kerkdeur had bevestigd.


Lees meer...
De kou van het jaar 1740

Over de kou van het jaar 1740

Lees meer...
Zeilwagen

Johan Been op puzzeltocht naar de juiste datum van een 17e eeuwse zeilwagentocht
Lees meer...
Een verkiezingsgedicht uit 1891, door Johan Been

Lees meer...
Made in Brielle, een merklap

Lees meer...
Johan de Witt

Een praatje over Johan de Witt door Johan Been

Lees meer...
Een Reinaart de Vos-vertelling

.....over de sluwe Reinaart de Vos waarin hij deze keer zijn streken flink thuis krijgt, dankzij het optreden van de even slimme als machtige Vogeltje Grijp

Lees meer...
De eerste Heilsoldaten in Brielle een bijdrage over de beginperiode van het Leger des Heils door Johan Been

Lees meer...
De Martelaren van Gorcum en de Brielse overlevering

Lees meer...
De Joodse gemeente in Den Briel
Een overzicht van het joodse leven in Brielle tot 1921, door Johan Been
Een 1-april liedtekst van de dichter-zanger J. H. Speenhoff
Inneming van Den Briel, een 1-april-lied

Lees meer...
Paddeltje
door Jenneke Groeneveld

Lees meer...
sleutelschieten

Briels Knalvuurwerk vanaf 1567

Lees meer...