De Brielse Catharijnekerk in velerlei geschriften


De Klimopplant tegen de kerk

In: N. R. Courant

krantenartikel door diverse kranten opgenomen ca. 08-04-1908


De ruim zestig- jarige klimopplant aan de oostkant van de Catharijnekerk werd in 1908 door de storm van de muur afgescheurd. Een klimop-stekje werd rond 1845 geplant door het Brielse jongetje Jan Beijers. De latere J. L. Beijers was een geacht bibliofiel en antiquaar. Zijn naam leeft nu nog voort in 'Beijers Veilinghuis' te Utrecht. .


De klimopplant met daarvoor de kosteloze lagere school waaraan Johan Been als onderwijzer verbonden was

'Komt al tot Gods huys in'

In: Nieuwe Brielsche Courant

30 januari 1919


Op 11 nov. 1688 waagde Willem III de oversteek van Hellevoetsluis naar Engeland. Op de grote vlag van zijn schip stond met grote letters: ' Voor de Protestantschen Godsdienst en de Vrijheden van Engeland' en daaronder 'Je Maintiendrai'. De Brielsche klokken nodigde uit tot openbare gebeden voor Oranje en Vaderland. Ook de echtgenote van Willem III, Maria Stuart, woonde de bedestond bij. De 11de nov. 1688 besteeg zij de Brielsche Toren en zag nog net de puntjes van de masten van de vertrekkende vloot. De witte steentjes voor de kerkingang aangebracht, herinneren aan deze speciale bedestond.


De witte steentjes voor de achteringang

Aansporing om iets bijzonders te zien

In: Weekblad VPOG

3 sept. 1918


Been nodigt uit om naar de opgegraven fundamenten van de Catharijnetoren te komen kijken.


De Catharijnekerk in jeugdliteratuur

In: Heintjes groote vacantie(1905)


Een autobiografisch verhaal over de avonturen van Hein(=Johan Been) en Aai op het uurwerkkamertje in de toren van de Catharijnekerk


De Catharijnekerk in de poŽzie(1)

In: Rijmoefeningen

Jeugdwerk


De kerk en haar geschiedenis inspireerde de taalminnende Been tot menig gedicht. De gedichten verschillen van toon en invalshoek; er zijn epische en lyrische gedichten, maar ook gedichten waarin Johan Been de Catharijnekerk zelf aan het woord laat.


De Catharijnekerk in de poŽzie(2)

In: Weekblad VPOG

21 november 1897


Vijf jaar na zijn eerste "Catharijnegedicht", verscheen in 1876 in de plaatselijke krant het gedicht "De St. Catharinakerk te Brielle". Hiermee profileerde de jonge Been zich als aankomend Briels dichter.


Vijf honderd jaar Brielsche toren

In: Rotterdamsch Nieuwsblad

22 mei 1917


Een hulde aan de toren in mobilisatietijd (1914-1918) geschreven.